THINK PLAY PARTICIPATE Studying in Denmark is all about you - Pushing the boundaries, expressing yourself, working with others, applying critical thinking and turning new learning into innovative solutions. Be ambitious. Study in Denmark.
Programmes

Storytelling som Strategisk Ledelsesværktøj? (In Danish)

Summer School of , 10 ECTS
Economics, commerce, management and accounting Humanities, social sciences, communication and arts Interdisciplinary Studies

Institution Aarhus University (AU)
Campus Aarhus
Duration 3 weeks
Tuition per term (EU/EAA/CH) 640 EUR
Website http://www.au.dk/summeruniversity/courses/storytellingsomstrategiskledelsesvaerktoej%3F/

Beskrivelse

”Den fortællende organisation”, aktørerne i og omkring organisationen som udtryk for ”det historiefortællende menneske” samt de fortællingens elementer, som corporate storytelling trækker på og forstås igennem, udgør fagets genstandsområde.

Storytelling, således betragtet som narratologi i et organisationsperspektiv, vil i undervisningen blive tilgået som et centralt instrument til både at skabe strategi og til at kommunikere strategi. Herunder vil der blive fokuseret på:
  • den narrative vending som en interdisciplinær proces
  • den intradisciplinære vending inden for corporate storytelling fra narrativer til historier
  • den fortællende organisations narratologiske værktøjskasse bestående af sproglige, dramaturgiske og diskursive strategier
  • den fortællende organisations metodiske værktøjskasse
  • storytelling som situationsbestemt kommunikationsaktivitet udfoldet omkring virksomhedsspecifikke udfordringer
  • storytelling i forhold til flere af de teorifelter, der arbejdes med på kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation: organisationsteori, ledelsesteori, kulturteori, teori om corporate branding, identitetsteori, forandringskommunikation, CSR-kommunikation, krisekommunikation m.m.

About the Degree

This is a summer course that counts 5 or 10 ECTS. 

Admission

  • You must be enrolled in a university programme at the time of the AU Summer University
  • If you are applying for admission to AU Summer University courses at the Master level, you must hold a relevant Bachelor's degree (or as a minimum 180 ECTS in your study programme
  • The application deadline is March 15th

Tuition

The tuition fee varies from course to course. Find the price on the individual course page. Find more information here http://www.au.dk/en/summeruniversity/tuitionfeeandparticipationfee/

For Further Information

You can find more information on the programme here www.au.dk/summeruniversity
If you have any questions regarding the programme please write summeruniversity@au.dk


Application date
Mar 15
Start date
Jul 25

Aarhus

Google Map
Click for a larger map.
Filed under: