THINK PLAY PARTICIPATE Studying in Denmark is all about you - Pushing the boundaries, expressing yourself, working with others, applying critical thinking and turning new learning into innovative solutions. Be ambitious. Study in Denmark.
Programmes

SSIST-02 Interdisciplinær Sundhedsteknologi (In Danish)

Summer School of Health, 5 ECTS
Health care, social services, and care services Interdisciplinary Studies

Institution Aarhus University (AU)
Campus Aarhus
Duration 3 weeks
Tuition per term (EU/EAA/CH) 340 EUR
Website http://www.au.dk/summeruniversity/courses/ssist02interdisciplinaersundhedsteknologi/

Beskrivelse


Fremtidens hospitalsvæsen kræver til stadighed nye, innovative tiltag for at kunne tilbyde borgerne den bedst mulige behandling. Denne interdisciplinære sommerskole sætter læge- og ingeniørstuderende sammen for at løse morgendagens problemer og opkvalificere samarbejdsevnerne mellem personalegrupperne.

Som deltagere på sommerskolen, vil I modtage et intensivt kursus i innovation - både i form af teoretisk, forskningsbaseret undervisning samt praktiske innovationsøvelser og ekskursioner. 

Udover innovation, byder sommerskolen også på praktiske øvelser og forelæsninger fra indbudte eksperter fra såvel industrien som universitetsverdenen. Øvelserne består fx i hands-on kurser i ultralydsskanning og billeddiagnostik samt 3D-skanning objekter og 3D-printning af redesignede udgaver på 3D printere.

Deltagerne bliver opdelt i tværfaglige grupper, som i løbet af sommerskolen skal gennemføre et innovationsforløb, beregnet på at opøve de interdisciplinære samarbejdsevner. I vil, i løbet af sommerskolen, blive præsenteret for teknikker til at generere/udvælge gode ideer. Disse skal I bruge til at udforske alskens mulige løsninger på fremtidens sundhedsmæssige udfordringer og til slut udvælge den bedste.

Den valgte løsning skal I arbejde med i gruppen og udvikle forretningsmodel, se på implementering, teknisk realiserbarhed og nyhedsværdi af jeres ide. Dette arbejde skal munde ud i et afsluttende pitch, der skal præsenteres for et panel af innovationseksperter, som vil evaluere jeres ide og komme med feedback derpå.

Sommerskolen evalueres med et bestået/ikke-bestået baseret på jeres aktive deltagelse i arbejdet undervejs. Undervisningen foregår uge 32-34 på alle hverdage mellem 8:30 og 16. For yderligere information omkring sommerskolen, kontakt Samuel Thrysøe på sat@ase.au.dk.

About the Degree

This is a summer course that counts 5 or 10 ECTS. 

Admission

  • You must be enrolled in a university programme at the time of the AU Summer University
  • If you are applying for admission to AU Summer University courses at the Master level, you must hold a relevant Bachelor's degree (or as a minimum 180 ECTS in your study programme
  • The application deadline is March 15th

Tuition

The tuition fee varies from course to course. Find the price on the individual course page. Find more information here http://www.au.dk/en/summeruniversity/tuitionfeeandparticipationfee/

For Further Information

You can find more information on the programme here www.au.dk/summeruniversity
If you have any questions regarding the programme please write summeruniversity@au.dkSummer

Application date
Mar 15
Start date
Aug 08

Aarhus

Google Map
Click for a larger map.
Filed under: