THINK PLAY PARTICIPATE Studying in Denmark is all about you - Pushing the boundaries, expressing yourself, working with others, applying critical thinking and turning new learning into innovative solutions. Be ambitious. Study in Denmark.
Programmes

Audio Drama i Teori og Praksis (In Danish)

Summer School of Humanities, Social Sciences, Communication and Arts, 10 ECTS
Humanities, social sciences, communication and arts Interdisciplinary Studies

Institution Aarhus University (AU)
Campus Aarhus
Duration 3 weeks
Tuition per term (EU/EAA/CH) 552 EUR
Website http://www.au.dk/summeruniversity/courses/audiodramaiteoriogpraksis/

Beskrivelse


Audiodrama i teori og praksis er et tværfagligt kursus, der sætter fokus på lyd og fortællinger.
Målet er at give den studerende kompetencer i at formidle drama og fortælling i lyd, i  at analysere og i at reflektere kritisk over det auditive drama som kulturel produktionsform. 
Kurset er praksisbaseret og omdrejningspunktet bliver produktionen af små audiodramaer, som skal give grundlæggende indsigt i de særlige udfordringer, der knytter sig til lydproduktion, både på et teoretisk, et produktionsteknisk og et auditivt æstetisk niveau.

Kurset vil desuden give indblik i audiodramaets historik og diversitet og også tegne et billede af den mediekontekst, der har skabt grundlaget for det aktuelle og mediespecifikke audiodrama, som for længst  har lagt afstand til sceneteatret og fundet egne udtryks- og formidlingsformer.
Indholdet vil veksle mellem arbejdet med produktionsopgaver i grupper, korte workshops i optageteknikker, dramaturgi, instruktion, redigering og lyddesign, samt teoretiske diskussioner hvor der reflekteres over produktionerne i relation til teori, analyse eksempler og forskellige lytteøvelser. 
Kursets første og sidste uge vil være onlinebaseret.
Teoretiske og analytiske diskussioner tager i vidt omfang udgangspunkt i de problemstillinger man møder i udførelsen af de konkrete produktionsopgaver. Teoretisk tages der afsæt i blandt andet Sound Studies, hvor teori om auditive medier, soundscapes, stemmer, lyd, audiodesign, musik og mediespecifikke udtryksformer kombineres i en forståelse af den auditive kultur.  
Kurset henvender sig til studerende på æstetiske fag (musik, litteratur, teater/dramaturgi, film, medievidenskab, digital design),  på journalistiske uddannelser,  på professionsuddannelser (sonic college, transmedia, animation, multiplatform production).
Sted: Via College, Filmbyen 4, Aarhus

About the Degree

This is a summer course that counts 5 or 10 ECTS. 

Admission

  • You must be enrolled in a university programme at the time of the AU Summer University
  • If you are applying for admission to AU Summer University courses at the Master level, you must hold a relevant Bachelor's degree (or as a minimum 180 ECTS in your study programme
  • The application deadline is March 15th

Tuition

The tuition fee varies from course to course. Find the price on the individual course page. Find more information here http://www.au.dk/en/summeruniversity/tuitionfeeandparticipationfee/

For Further Information

You can find more information on the programme here www.au.dk/summeruniversity
If you have any questions regarding the programme please write summeruniversity@au.dkSummer

Application date
Mar 15
Start date
Aug 01

Aarhus

Google Map
Click for a larger map.
Filed under: