THINK PLAY PARTICIPATE Studying in Denmark is all about you - Pushing the boundaries, expressing yourself, working with others, applying critical thinking and turning new learning into innovative solutions. Be ambitious. Study in Denmark.

Øvrigt materiale til markedsføring

Hent yderligere Study in Denmark markedsføringsmateriale på hjemmesiden for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

Study in Denmark markedsføringsmateriale

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering udarbejder forskelligt informations- og vejledningsmateriale om studiemuligheder i Danmark målrettet udenlandske studerende.

Danske videregående uddannelsesinstitutioner eller andre med interesse i at markedsføre og rådgive om dansk uddannelse kan benytte eller hente inspiration fra materialet.

Hent materialet her